Opis produktu

XTX – REGULATOR OBROTÓW

Tyrystorowy regulator prędkości obrotowej do silników (wentylatorów) jednofazowych.
Możliwość podłączenia dowolnej ilości urządzeń pod warunkiem nie przekraczania maksymalnego prądu znamionowego 2.5 A i maksymalnego obciążenia 600W (łączna moc urządzeń). Regulator posiada wbudowany niewymienny bezpiecznik.
Stopień ochrony IP50.

Zastosowanie:
Ręczna, napięciowa regulacja obrotów silników wentylatorów. Drugi potencjometr z boku regulatora umożliwia regulację minimalnego napięcia wyjściowego od około 80 V. Podczas instalacji bezwzględnie należy dostosować napięcie minimalne do wartości bezpiecznej dla podłączanego silnika (możliwość uszkodzenia!). Pozycja „zero” jedynie zatrzymuje wentylator. Wymagane jest równoległe zastosowanie dodatkowego wyłącznika serwisowego. Regulator przeznaczony jest do montażu wewnątrz pomieszczeń. Niedopuszczalny jest montaż na powierzchniach palnych.

Karta Katalogowa