EDO

Wydajność nawilżania: 250 – 300 g/h

HUMI

Wydajność nawilżania: 300 g/h

MIR

Wydajność nawilżania: 300 g/h