HUMI

Wydajność nawilżania: 300 g/h

MIR

Wydajność nawilżania: 300 g/h