HUMI

Wydajność nawilżania: 300 g/h

FOGI

Wydajność nawilżania: 300 g/h

MEZI

Wydajność nawilżania: 210 g/h